sasetka282

21 tekstów – auto­rem jest sa­set­ka282.

Jes­tem sumą cudzych wpływów. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 23 maja 2011, 00:31

W każdej for­mie niena­wiści kry­je się ja­kaś cząstka zdradzo­nej miłości. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 marca 2011, 15:01

Jest coś ta­kiego, co łączy nas ze wszys­tki­mi ludźmi na świecie. Nieważne czy jest się ko­bietą czy mężczyzną, dziec­kiem czy star­cem, bo­gatym czy bied­nym, Po­lakiem czy Fran­cu­zem. Wszys­cy prag­niemy choć od­ro­binę miłości. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 5 września 2010, 15:43

Żyj tak, abyś chciał cofnąć czas... tyl­ko dla­tego, żeby jeszcze raz przeżyć te wszys­tkie piękne chwile. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 13 sierpnia 2010, 22:09

To te niewy­powie­dziane słowa są naj­częściej najważniejsze. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 8 sierpnia 2010, 22:51

My już kochać nie umiemy... Praw­dzi­wie pot­ra­fimy tyl­ko nienawidzić. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 6 sierpnia 2010, 20:51

Nie wie­rzy­my w siebie ani trochę... so­bie też ja­koś nie bardzo. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 7 lipca 2010, 20:47

Cisza prze­nika zmysły. Poz­wa­la na chwilę nieistnienia. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 5 maja 2010, 20:07

Za­bić myśli... naj­mniej­sze, naj­mniej is­totne... wszys­tkie, pojedynczo. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 28 kwietnia 2010, 16:18

Ile krzy­ku jest w mil­cze­niu, ile łez w uśmiechu... 

myśl
zebrała 105 fiszek • 24 marca 2010, 18:06

sasetka282

Och, miłości moja, tęsknię za tobą, tę tęsknotę jak ból czuję w skórze, w gardle, z każdym oddechem mam uczucie, jakbym wdychał pustkę w piersi, w których już cię nie ma. [Julio Cortázar]

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sasetka282

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność